સાલી રાત

સુરજ ની પહેલી કિરણો
જયારે ઘેરી રાત ને આવી ને અડે છે
ત્યારે દિવસ ને શાંતિ થાય છે.
થાય જ ને,
કેમકે ઘોર અંધારા થી એને કોઈ છોડાવવા આવી ગયું છે.
સાલી એ જ ખબર નથી પડતી
કે અજવાળું એટલે પ્રકાશ, સારું, શુભ એમ જ?
અને અંધારું એટલે ડાર્ક, ખરાબ, ડરામણું??
આ એજ અંધારું છે
જેમાં એક યોગી એની જાત ની અંદર ઝંપલાવે છે
અને આ એ જ અજવાળું છે
જેમાં લૂટ નાં પૈસા ની વહેચણી થાય છે.
આ એ જ અંધારું છે
જેમાં બે પ્રેમી ઓ એક બીજા ની હાજરી માં શરીર ઓગાળી દે છે
અને આ એજ અજવાળું છે
જેના સહારે એક શરીર નાં ભાવ નક્કી થાય છે
આ એજ અંધારું છે
જેના લીધે હું આકાશ નાં તારા ઓ ની વચ્ચે મારા સપના નાં મહેલ ચણું છું
અને આ એજ અજવાળું છે
જે પાર્ટી ઓ માં, પ્રસંગો માં મન અને શાંતિ ની વચ્ચે આવી જાય છે
એટલે જ સવાર શુભ કહેવાય છે
સ્ટિરિઓટાઇપ અંધારા થી મુક્તિ મળી શકે છે
અને જીંદગી પાછી નહાઈ ધોઈ ને ફ્રેશ થઇ શકે
પણ સાલી ફરી પાછી રાત આવી જાય છે
એ જ સ્ટિરિઓટાઇપ અંધારું

– By Prasham Trivedi [Title suggested by Harsh Pandya]

Advertisements

ખાલીપો

એક ઘડી ભર નો ઉજાસ, અને ખાલીપો.
કલાકો નો અંધકાર, અને ખાલીપો.
થોડો સ્વાદ, થોડો આસ્વાદ, એક મીઠો સાદ ,
અને ખાલીપો.
બે ઘડી યારો નો સાથ, અને ખાલીપો.
ઘણું બધું ભેગું થાય, ઘૂંટાય, દબાય, ભીંસાય,
પછી જે મળે એ થોડો ધૂંધવાટ અને ખાલીપો.
થોડી સફળતા ની મજા અને ખાલીપો
થોડી નિષ્ફળતા ની સજા, અને ખાલીપો
હવે કોઈ પૂછશે આ કવિતા એટલે શું?
આ રહ્યો જવાબ,
થોડા ગાંડા ઘેલા શબ્દો અને ખાલીપો

By Prasham Trivedi

મને મારા હાથ કાપી નાખવાનું મન થાય છે== A poem by my fav Vipin Parikh

વિપર્યય…
પિતા જ્યારે હોતા નથી
અને મા વધારે વૃઘ્ધ થતી જાય છે
ત્યારે એની આંખમાંથી પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે ઃ
આ પુત્ર મને સાચવશે ખરો?
પણ એ પ્રશ્ન શબ્દ બનીને હોઠ ઉપર નથી આવતો.
આ એ જ મા
જેણે મને ફૂલની જેમ સાચવ્યો,
જે મારાં પગલાં પાછળ પાછળ અઘ્ધર ટીંગાઈ રહેતી હું મોટો થઈને ટટ્ટાર ઊભો રહ્યો ત્યાં સુધી.
આ એ જ મા
જે મીઠાં હાલરડાંના ઘેનમાં મને ડુબાવી પછી જ સૂતી
આજે એ ઉંઘમાંથી ઝબકી ઝબકીને જાગી ઊઠે છે –
પણ બોલતી નથી.
એના ઘૂ્રજતા હાથમાંથી વારેવારે એક શંકા છટકી જાય છે
કે દીકરાનો હાથ એને દગો દેશે તો?
હું એને ટેકો આપી શકે એવું કશું જ કહી નથી શકતો
ફક્ત
મને મારા હાથ
કાપી નાખવાનું મન થાય છે

– વિપિન પરીખ

I have read only three to four verses of vipin parikh but every time i read him every word of him stores directly in my heart……..

According to psychology a young boy is always attracted to mother and a girl is always attracted to father. And at the time of puberty father comes nearer to son and obviously mother comes nearer to daughter, and parents have new dimensions of these relation without affecting old love of child hood…………………..

But when I was in puberty i didn’t have my father around…. actually i lost him when i was only 5………….

And when suddenly I read this poem in todays gujarat samachar (In SHABDA SUR NE MELE by ‘MISKIN’ (Inspired from dostovyeski’s prince myshkin who sounds similar to this?? Who knows….))I can’t hold myselt and from then I was constantly thinking about each word of this poem

And lastly , really મને મારા હાથ કાપી નાખવાનું મન થાય છે…..
Thanks

Success

*Dedicated to Vipin Parikh with appologies*

Success
Who gets it? I asked to my friends.
One closed the book and said,
Success goes to those who work hard.
The other who just came out from a seminar said,
Not only hard but also the smart work is needed,
Richie rich said,
Don’t forget there is a passion behind it.
And Romeo said,
Behind each successful man there is a woman.
Other said,
Successful one doesn’t write poems.
But there was an answer that impressed me the most,
It was……………………………….
Success goes to those
Who performed
At least one sin.

-Prash Trivedi.

at 60 kmps

*Dedicated to dasvidaniya*

we
ride @ 60 kmps
why?
coz we wanna be there on time.
do something and earn money
so that
we can have friends
coz the in sanskrit they say that
“a dhanasya kuto mitram?”
(how a poor can have a friend?)
we can earn money
@60 kmps
but the tragedy is that
we don’t have the one
with whose company
we can be what we are
I also
ride @ 60 kmps
why?
do i wanna be there on time?
do something and earn money?
no
I wanna enjoy
60 kmps
and by the way
this 60 kmps is
the part of my list called
“200 things to enjoy in my life”
-Prash Trivedi