આ વિધાન ને એક્સેપ્ટ કરવા માં થોડી અસમંજસ છે
– ચમત્કાર કયારેય થયા નથી કે થવાના નથી. દરેક વસ્તું કુદરતી રીતે ગોઠવાયેલી છે અને તે તેના પ્રમાણે જ ચાલે છે. તેને બદલવું (ભગવાન માટે પણ) લગભગ અશક્ય છે. (કુદરત માટે જે એક સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે તેને કોઇ ચમત્કાર કે ઇશ્વરની દેન ગણી શકે છે, પણ તેનાથી કુદરતને કોઇ ફેર પડતો નથી કે પડવાનો પણ નથી.)

ચમત્કાર જેવું કશું હોતું જ નથી- કેટલીક એવી વસ્તુ હોય છે કે જે આપણા માટે જરૂરી હોય છે, અને એ એવા સમયે થાય છે જયારે આપણે એની આશા રાખી હોતી નથી…. એને ફોર ધેટ મેટર આ વસ્તુ ને ચમત્કાર તરીકે ગણવામાં કોઈ વાંધો પણ નથી…… ચમત્કાર દૈવી અથવા તો કુદરતી હોય છે પણ આ બાબાઓ અને બાઓ કરે છે એ હાથચાલાકી, હિપ્નોટીઝમ અથવા પ્લાસીબો ઈફેક્ટ હોઈ શકે છે

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s